Tag Archives: TESOL

Chứng chỉ TESOL là gì? Học TESOL ở đâu thì tốt?

TESOL là viết tắt của Teaching English to Speakers of Other Languages (dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác) là một loại bằng quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh phổ biến và được đánh giá cao nhất trên thế giới hiện nay. Chứng chỉnh TESOL đang là yêu cầu và cũng là tiêu chuẩn quốc tế đối với giáo viên khi giảng dạy tiếng Anh tại những nước mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Chứng chỉ được công nhận và sử dụng rộng rãi trên 80 quốc gia và được chấp nhận bởi hơn 1000 trường học.